Woord en muziek Begrafenis

Wij van cOEmlaude willen U een steun bieden met woord en muziek tijdens de dienst

We bieden tevens een diaken aan waar we mee samenwerken; een diaken die de begrafenismis kan voorgaan op een eigentijdse manier. Op deze manier wordt de uitvaartviering zoals de overledene en de familie het wensen

Neem contact : 

Manu Roofthooft

0496.92.25.35
manu10@live.be